Usługi prawne

Świadczymy szeroki zakres usług z różnych dziedzin prawa.

W czym możemy pomóc

Kancelaria adwokacka posiada wieloletnie doświadczenie pozwalające ekspercko świadczyć usługi w różnych dziedzinach prawa
postępowania o odszkodowanie i zadośćuczynienie, ubezwłasnowolnienie, o naruszenie dóbr osobistych, o naruszenie własności lub posiadania
postępowania o ustalenie stosunku pracy, o przywrócenie do pracy lub wypłatę odszkodowania, o mobbing, o dyskryminację w zatrudnieniu, o sprostowanie świadectwa pracy
postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, o dział spadku, o unieważnienie testamentu
postępowania o rozwód, podział majątków wspólnego, o przyznanie, powierzenie, wykonanie, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, alimenty
powództwa o ustalenie istnienia umowy, o zwrot nadpłaty dokonanej na rzecz banku, obrona pozwanych przez bank powództwem o zapłatę
wezwania do zapłaty, pozwy o zapłatę, sporządzenie umów, opinii prawnych, rejestracja i przygotowywanie dokumentów dotyczących spółek prawa handlowego, postępowania gospodarcze
zastępowanie w postępowaniach przed komornikiem, w tym wnioski o egzekucję należności
obrona w postępowania karnych, karnogospodarczych i wykroczeniowych, sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, udzielanie pomocy prawnej pokrzywdzonym

Sprawy Pro Bono

Adwokat Karolina Jędrzejczak udziela nieodpłatnych porad prawnych dla obywateli. Obecnie świadczy nieodpłatną pomoc prawną w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sosnowcu.

W 2023 roku adwokat Karolina Jędrzejczak świadczyła nieodpłatną pomoc prawną w mieście Jaworznie na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2021.945 t.j). Zasady uczestnictwa opisane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie.