Prawo karne i karnogospodarcze

Kancelaria zajmuje się zarówno obroną w sprawach karnych, karnoskarbowych i wykroczeniowych, w tym także karnogospodarczych i narkotykowych. Jak również reprezentacją pokrzywdzonych czynami zabronionymi.

Obrona

Prawo do obrony jest wartością najwyższą. Świadczenie pomocy z poszanowaniem tajemnicy obrończej i godności człowieka jest naszą misją. W zakresie czynności obrończych Kancelaria oferuje usługi takie jak pomoc przy zatrzymaniach, tymczasowym aresztowaniu, obrona na każdym etapie postępowania w tym przygotowawczego, sądowego, jak i na etapie po uprawomocnieniu się orzeczenia m.in. uzyskaniu przerwy w karze, wyroku łącznego, uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia. W przypadku obrony koncentrujemy się w pierwszej kolejności na pomocy klientom znajdującym się w trudnym położeniu, gdyż wiemy, jak ważna jest pomoc na wczesnych etapach postępowania. Idealnie byłoby zapewnić każdemu człowiekowi pomoc prawną, już przy pierwszej czynności przesłuchania w charakterze podejrzanego. Z tych względów zachęcamy do konsultacji klientów, którzy uzyskują nawet wezwanie w charakterze świadka. Doświadczenie obrończe i dbałość o jakość świadczonych usług, w tym wnikliwa analiza akt sprawy w oparciu, o którą tworzona jest indywidualna linia obrony może spowodować realną zmianę dla życia człowieka i jego przyszłości. Wiemy, iż zaangażowanie i indywidualne podejście ma wpływ na ludzkie życie.

Pomoc pokrzywdzonym

Świadczymy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomagamy uzyskać wyrok skazujący, umożliwiający orzeczenie obowiązku naprawienia szkody wyrokiem karnym albo uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia w postępowaniu cywilnym. Pomagamy przedsiębiorstwom oszukanym przez nierzetelnych kontrahentów uzyskać wyroki skazujące w postępowaniu karnym, umożliwiające dochodzenie roszczeń o charakterze majątkowym. Kancelaria oferuje m. in. przygotowanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, a także w razie uzyskania podwójnej decyzji o odmowie wszczęcia postępowania lub o umorzeniu postępowania przygotowania i wytoczenia w imieniu klienta subsydiarnego aktu oskarżenia. Kancelaria zajmuje się reprezentacją pokrzywdzonych w postępowaniu karnym i reprezentuje ich interesy w sposób rzetelny.

Doświadczenie w tzw. sprawach o stalking, znęcanie, niealimentacje, groźby, zniesławienie, kradzież, oszustwo, czy oszustwo skarbowe, jak i wiele innych.