Obsługa prawna firm

Kompleksowa pomoc dla przedsiębiorców, prawo gospodarcze

Pomoc prawna dla przedsiębiorstw

Prowadzenie działalności gospodarczej w obecnych warunkach prawnopolitycznych jest bardzo wymagającym zadaniem. Kancelaria Adwokacka Karolina Jędrzejczak świadczy profesjonalne usługi w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorstw. Oferta kancelarii jest dostosowana zarówno dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i do potrzeb podmiotów prawa handlowego, posiadających własną osobowość prawną. Świadczona jest zarówno pomoc doraźna, jak i oferowana jest obsługa stała, w ramach ryczałtowego rozliczenia. Wszelkie usługi świadczone są profesjonalnie i na najwyższym poziomie, w oparciu o długoletnie doświadczenie zawodowe.

Usługi prawne dla przedsiębiorstw polegają na udzielaniu porad, przygotowywaniu analiz stanu prawnego w indywidualnych stanach faktycznych z różnych gałęzi prawa, takich jak w szczególności prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy. Usługi mogą ograniczać się do doraźnych konsultacji, jak i polegać na zastępowaniu w całych toczących się postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi. Możliwa jest zarówno stała współpraca, jak i realizacja pojedynczych usług, w zależności od potrzeb indywidualnych klienta.

Oferta obejmuje w szczególności przygotowywanie umów, wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, przygotowywanie pism przedsądowych takich jak wezwania do zapłaty, czy pism w postępowaniu sądowym m.in. pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw, zarzuty od nakazu zapłaty.

Nasze porady prawne

Oferujemy dochodzenie zaległych roszczeń w stosunku do nierzetelnych kontrahentów. Zastępowanie w procesach cywilnych i gospodarczych. Przygotowujemy umowy odpowiadające Państwa potrzebom, a także dokumenty dla spółek prawa handlowego. Wiemy jak skomplikowane jest obecnie prawo w Polsce oraz jak trudne jest posiadanie rzetelnej i kompleksowej wiedzy w tym zakresie.  Zachęcamy więc do skorzystania z porad prawnych, które mogą przyczynić się do zaoszczędzenia Państwu trudności i pieniędzy w przyszłości. W przypadku pojawienia się wątpliwego dla Państwa zagadnienia prawnego oferujemy sporządzenie opinii prawnej na piśmie. Warto podejmować działania zaradcze i naprawcze. Oferujemy także pomoc w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

https://adwokatjedrzejczak.pl/wp-content/uploads/2017/04/transparent-illustration-02.png

Usługi prawne dla przedsiębiorstw to między innymi

  • Pomoc w zakresie prawa handlowego, w tym przy tworzeniu umów handlowych, regulaminów i polityk firmy, a także opiniowanie warunków umów z kontrahentami.
  • Pomoc w sprawach związanych z prawem pracy, w tym opiniowanie umów o pracę, wsparcie w procesie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz rozwiązywaniu sporów pracowniczych; pomoc w przygotowywaniu regulaminów wynagradzania.
  • Przygotowywanie opinii prawnych, projektów umów, pism procesowych, skarg, pozwów itp.
  • Reprezentowanie przedsiębiorstwa przed sądami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami.
  • Doradztwo w zakresie prawa cywilnego, prawa autorskiego, prawa konsumenckiego, prawa własności przemysłowej itp.
  • Zakładanie  spółek jawnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych i pozostałych; rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), opiniowanie uchwał, statutów.
  • Rozstrzyganie sporów pomiędzy wspólnikami, zmiany wspólników, przystąpienie nowych wspólników do spółki.
  • Likwidacje spółek i zamykanie działalności.
  • Sprawy związane ze złamaniem zakazu konkurencji pomiędzy podmiotami.

Skontaktuj się z naszą Kancelarią Adwokacką

Zachęcamy do kontaktu i współpracy zarówno podmioty zakładające działalność gospodarczą, jak i przedsiębiorców oraz spółki działające już na rynku, które szukają rzetelnych usług prawnych. Zadzwoń, napisz do nas albo skorzystaj z formularza kontaktowego.