Kim jest adwokat i czym się zajmuje

Każdy adwokat jest prawnikiem, lecz nie każdy prawnik jest adwokatem. Adwokat jest to osoba, która zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa po ukończeniu wyższych studiów prawniczych dodatkowo zdała wstępny egzamin na aplikację adwokacką, a następnie ukończyła trwającą 3 lata aplikację zwieńczoną zdaniem państwowego egzaminu adwokackiego lub w inny przez ustawę uznany za równorzędny sposób uzyskała...